VŠCHT Praha 6 -2

VŠCHT Praha 6 -2

ukázka menší učebny - elektrický pohon