VŠCHT Praha 6 -1

VŠCHT Praha 6 -1

ukázka menší učebny - elektrický pohon